نمایش 1–12 از 15 نتیجه

کت کد ۱۱۹۲

1,100,000 تومان
جنس : ژاکارد خارجی سایز یک قد کت : ۷۰ عرض کت : ۱۰۵سانتی متر دور بازو : ۳۶سانتی متر (فری سایز از ۳۶ تا ۴۴سایز میشه) سایز دو قد کت : ۷۵ عرض کت : ۱۱۵ سانتی متر دور بازو : ۴۲ سانتی (کت فری سایز از ۴۶ تا ۵۲)

ست کت و سرافون کد ۱۱۸۴

980,000 تومان
اطلاعات کت وسرافون کد جستجو سایت : ۱۱۸۴ جنس:لینن قیمت : ۹۸۰ سایز یک قدکت : ۵۰ سانتی متر قداستین : ۵۵ سانتی متر دور بازو : ۳۸ سانتی متر قد سارافون : ۱۲۰ سانتی متر دورسینه : ۱۰۰ سانتی متر دور شکم و باسن : ۱۰۵ سانتی متر سایز ۲ قدکت : ۵۰ سانتی متر قداستین : ۵۵ سانتی متر دور بازو : ۴۰ سانتی متر قد سارافون : ۱۲۰ سانتی متر دورسینه : ۱۱۰ سانتی متر دور باسن و شکم : ۱۱۵ سانتی متر سایز ۳ قدکت : ۵۰ سانتی متر قداستین : ۵۵ سانتی متر دور بازو : ۵۰ سانتی متر قد سارافون : ۱۲۰ سانتی متر دورسینه : ۱۱۵ سانتی متر دور شکم و باسن : ۱۲۰ سانتی متر

ست تيشرت و شلوار کد ۱۱۲۲

628,000 تومان
جنس : قد تیشرت : ۷۴ سانتی متر دور سینه : ۱۲۰ سانتی متر دور بازو : ۵۴ سانتی متر قد شلوار : ۱۰۲ سانتی متر دور باسن شلوار : ۱۲۸ دور رون : ۷۰ سانتی متر

ست تیشرت و شلوار کد ۱۱۲۱

628,000 تومان
کد جستجوی سایت : ۱۱۲۱ جنس : قد تیشرت : ۷۵ سانتی متر دور سینه : ۱۱۶ سانتی متر دور بازو : ۵۲ سانتی متر قد شلوار : ۱۰۰ سانتی متر دور باسن شلوار : ۱۲۴ دور رون : ۶۶ سانتی متر

کت و سرافون ۱۱۱۶

780,000 تومان
کت سارافون ماهگل جنس محصول : لینن کت قد : ۴۰ سانتی متر قد استین : ۵۵ سانتی متر دور بازو : ۴۴ سانتی متر سرافون قد : ۱۱۵ و ۱۳۰ سانتی متر دور سینه سایز ۱ : ۸۶ سانتی متر دور سینه سایز ۲ : ۱۰۸ سانتی متر

کت و شوار کد ۱۱۰۳

1,640,000 تومان
جنس : ژاکارد کوک دوزی قد کت : ۷۵ و ۸۵ سانتی متر سایز یک عرض : ۱۱۰ سانتی متر قد آستین : ۶۰ سانتی متر دور بازو : ۴۰ سانتی متر سایز دو عرض : ۱۲۰ سانتی متر قد آستین : ۶۰ سانتی متر دور بازو : ۴۶ سانتی متر اطلاعات شلوار جنس : لینن شانتون قد شلوار ۹۰ و ۹۵ سانتی متر سایز یک دور کمر در حالت کشیان :۸۰ سانتی متر دور باسن :۱۰۵ سانتی متر دور رون : ۵۸ سانتی متر از سایز ۳۴ تا ۴۰ فری سایز سایز دو دور کمر در حالت کشسان : ۱۱۸ سانتی متر دور باسن : ۱۲۵ سانتی متر دوره رون : ۶۵ سانتی متر از سایز ۴۲ تا ۴۶ فری سایز سایز سه دور کمر درحالت کشسانی : ۱۱۵ سانتی متر دوره باسن : ۱۳۵ سانتی متر دوره رون : ۷۰ سانتی متر از سایز ۴۸ تا ۵۴ فری سایز

ست کت و شلوار کد ۱۰۹۴

1,870,000 تومان
ست کت و شلوار اطلس جنس : ژاکارد قد کت : ۷۵ و ۸۵ سانتی متر قد شلوار : ۹۰ و ۹۵ سانتی متر سایزیک قیمت سایز یک : ۱،۹۰۰ عرض کت : ۱۲۰ سانتی متر دور بازو : ۴۰ سانتی متر (فری سایز از ۳۶ تا ۵۰سایز میشه) دور کمر : دور رون : ۷۰ سانتی متر دور باسن :۱۱۲ سانتی متر (فری سایز از ۳۸ تا ۴۲) سایز دو قیمت سایز دو : ۲،۳۰۰ عرض کت : ۱۳۰ سانتی متر دور بازو : ۵۰ سانتی (کت فری سایز از ۵۰ تا ۶۰) دور کمر : ۱۲۰ سانتی متر دوره رون : ۸۰ سانتی متر دوره باسن : ۱۳۰ سانتی متر (شلوار فری سایز از ۴۴ تا ۵۰)

ست کت و سرافون ۱۰۹۱

1,680,000 تومان
کت سارافون سوفی جنس : لینن و لینن آینه دوزی قد کت : ۴۰ سانتی متر قد آستین : ۶۰ سانتی متر قد سرافون : ۱۲۵ و ۱۳۰ سانتی متر سایز یک دور سینه : ۱۰۵ سانتی متر دور بازو کت : ۳۸ سانتی متر از ۳۶ تا ۴۰ فری سایز سایز دو دور سینه : ۱۱۰ سانتی متر دور بازو کت : ۴۰ سانتی متر از ۴۲ تا ۴۸ فری سایز سایز سه دور سینه : ۱۲۰ سانتی متر دور بازو کت : ۴۴ از ۵۰ تا ۵۴ فری سایز

ست کراپ و سرافون ۱۰۹۰

1,580,000 تومان
کت و سارافون آیینه جنس : لینن گلدوزی و پولک دوزی قد : ۱۲۵ و ۱۳۰ سانتی متر سایز یک دور سینه سرافون : ۱۱۰ سانتی متر از ۳۶ تا ۴۴ فری سایز قد کراپ : ۴۲ سانتی متر دورسینه : ۱۱۰ سانتی متر دوربازو : ۴۲ سانتی متر قد سرشانه (افتاده) : ۷۱ سانتی متر سایز دو دور سینه سارافون : ۱۱۵ سانتی متر از ۴۸ تا ۵۰ فری سایز قد کراپ : ۴۲ سانتی متر دور سینه : ۱۲۰ سانتی متر دور بازو : ۴۶ سانتی متر قد سرشانه (افتاده) : ۷۱ سانتی متر سایز سه دور سینه سرافون : ۱۲۵ سانتی متر از ۵۰ تا ۵۶ فری سایز قد کراپ : سانتی متر دورسینه : سانتی متر دوربازو : سانتی متر قد سرشانه (افتاده) : ۷۱ سانتی متر

کت و شوار کد ۱۰۷۶

2,500,000 تومان
کت و شلوار نسترن جنس : ژاکارد خارجی قد کت : ۷۵ و ۸۵ سانتی متر قد شلوار : ۹۰ و ۹۵ سانتی متر سایزیک عرض کت : ۱۲۰ سانتی متر دور بازو : ۴۰ سانتی متر (فری سایز از ۳۶ تا ۵۰سایز میشه) دور کمر : دور رون : ۷۰ سانتی متر دور باسن :۱۱۲ سانتی متر (فری سایز از ۳۸ تا ۴۲) سایز دو عرض کت : ۱۳۰ سانتی متر دور بازو : ۵۰ سانتی (کت فری سایز از ۵۰ تا ۶۰) دور کمر : ۱۲۰ سانتی متر دوره رون : ۸۰ سانتی متر دوره باسن : ۱۳۰ سانتی متر (شلوار فری سایز از ۴۴ تا ۵۰)

ست کت و سرافون کد ۱۰۷۲

890,000 تومان
کت سارافون سمن جنس : لینن قد کت : ۴۰ سانتی متر قد آستین : ۶۰ سانتی متر قد سرافون : ۱۲۵ و ۱۳۰ سانتی متر سایز یک دور سینه : ۱۰۵ سانتی متر دور بازو کت : ۳۸ سانتی متر از ۳۶ تا ۴۰ فری سایز سایز دو دور سینه : ۱۱۰ سانتی متر دور بازو کت : ۴۰ سانتی متر از ۴۲ تا ۴۸ فری سایز سایز سه دور سینه : ۱۲۰ سانتی متر دور بازو کت : ۴۴ از ۵۰ تا ۵۴ فری سایز

کت و شوار کد ۱۰۶۹

2,540,000 تومان
جنس : ژاکارد خارجی سایزیک قد کت : ۷۵ عرض کت : ۱۲۰ سانتی متر دور بازو : ۴۰ سانتی متر (فری سایز از ۳۶ تا ۵۰سایز میشه) قد شلوار :۹۰ دور کمر : دور رون : ۷۰ سانتی متر دور باسن :۱۱۲ سانتی متر (فری سایز از ۳۸ تا ۴۲) سایز دو قد کت : ۸۵ عرض کت : ۱۳۰ سانتی متر دور بازو : ۵۰ سانتی (کت فری سایز از ۵۰ تا ۶۰) قد : شلوار : ۹۵ دور کمر : ۱۲۰ سانتی متر دوره رون : ۸۰ سانتی متر دوره باسن : ۱۳۰ سانتی متر (شلوار فری سایز از ۴۴ تا ۵۰)