نمایش دادن همه 10 نتیجه

کت و سرافون ۱۱۱۶

780,000 تومان
کت سارافون ماهگل جنس محصول : لینن کت قد : ۴۰ سانتی متر قد استین : ۵۵ سانتی متر دور بازو : ۴۴ سانتی متر سرافون قد : ۱۱۵ و ۱۳۰ سانتی متر دور سینه سایز ۱ : ۸۶ سانتی متر دور سینه سایز ۲ : ۱۰۸ سانتی متر

ست کت و سرافون ۱۰۹۱

1,680,000 تومان
کت سارافون سوفی جنس : لینن و لینن آینه دوزی قد کت : ۴۰ سانتی متر قد آستین : ۶۰ سانتی متر قد سرافون : ۱۲۵ و ۱۳۰ سانتی متر سایز یک دور سینه : ۱۰۵ سانتی متر دور بازو کت : ۳۸ سانتی متر از ۳۶ تا ۴۰ فری سایز سایز دو دور سینه : ۱۱۰ سانتی متر دور بازو کت : ۴۰ سانتی متر از ۴۲ تا ۴۸ فری سایز سایز سه دور سینه : ۱۲۰ سانتی متر دور بازو کت : ۴۴ از ۵۰ تا ۵۴ فری سایز

ست کراپ و سرافون ۱۰۹۰

1,580,000 تومان
کت و سارافون آیینه جنس : لینن گلدوزی و پولک دوزی قد : ۱۲۵ و ۱۳۰ سانتی متر سایز یک دور سینه سرافون : ۱۱۰ سانتی متر از ۳۶ تا ۴۴ فری سایز قد کراپ : ۴۲ سانتی متر دورسینه : ۱۱۰ سانتی متر دوربازو : ۴۲ سانتی متر قد سرشانه (افتاده) : ۷۱ سانتی متر سایز دو دور سینه سارافون : ۱۱۵ سانتی متر از ۴۸ تا ۵۰ فری سایز قد کراپ : ۴۲ سانتی متر دور سینه : ۱۲۰ سانتی متر دور بازو : ۴۶ سانتی متر قد سرشانه (افتاده) : ۷۱ سانتی متر سایز سه دور سینه سرافون : ۱۲۵ سانتی متر از ۵۰ تا ۵۶ فری سایز قد کراپ : سانتی متر دورسینه : سانتی متر دوربازو : سانتی متر قد سرشانه (افتاده) : ۷۱ سانتی متر

ست کت و سرافون کد ۱۰۷۲

890,000 تومان
کت سارافون سمن جنس : لینن قد کت : ۴۰ سانتی متر قد آستین : ۶۰ سانتی متر قد سرافون : ۱۲۵ و ۱۳۰ سانتی متر سایز یک دور سینه : ۱۰۵ سانتی متر دور بازو کت : ۳۸ سانتی متر از ۳۶ تا ۴۰ فری سایز سایز دو دور سینه : ۱۱۰ سانتی متر دور بازو کت : ۴۰ سانتی متر از ۴۲ تا ۴۸ فری سایز سایز سه دور سینه : ۱۲۰ سانتی متر دور بازو کت : ۴۴ از ۵۰ تا ۵۴ فری سایز

سرافون کد ۱۰۷۱

780,000 تومان
سارافون درخت جنس : شانتون قد : ۱۲۵ و ۱۳۰ سایز یک دور سینه : ۱۱۰ سانتی متر از ۳۶ تا ۴۴ فری سایز سایز دو دور سینه : ۱۱۵ سانتی متر از ۴۸ تا ۵۰ فری سایز سایز سه دور سینه : ۱۲۵ سانتی متر از ۵۰ تا ۵۶ فری سایز

ست روانداز و سرافون کد ۱۰۶۵

2,300,000 تومان
سرافون دلربا جنس : خامه دوزی و سوزندوزی قد : ۱۲۵ و ۱۳۰ سانتی متر دور سینه سایز یک : ۱۲۰ سانتی متر دور سینه سایز دو : ۱۵۰ سانتی متر ارسال ۲۰ روزه

ست کت و سرافون کد ۱۰۶۳

1,840,000 تومان
ست کت سارافون طلا اطلاعات کت جنس : لینن قد کت : ۴۵ سانتی متر قد آستین : ۶۰ سانتی متر سایز ۱ سایزبندی : ۳۶ تا ۴۴ دوره سینه : ۱۰۵ سانتی متر سایز ۲ سایز بندی : ۴۶ تا ۵۰ دوره سینه : ۱۱۵ سانتی متر اطلاعات سارافون جنس : لینن قد : ۱۲۵ و ۱۳۰ سانتی متر سایز ۱ دوره سینه : ۱۰۵ سانتی متر از ۳۶ تا ۴۴ سایزمیشود ‌. سایز ۲ دوره سینه : ۱۱۵ سانتی متر از ۴۸ تا ۵۰ سایزمیشود . سایز ۳ دوره سینه : ۱۲۰ سانتیمتر از ۵۰ تا ۵۴ سایزمیشود . ارسال ۲۰ روزه

ست کت و سرافون کد ۱۰۴۵

980,000 تومان
ست کت سارافون : مهرگان جنس : ساتن قد کت : ۴۵ سانتی متر قد آستین : ۶۰ سانتی متر سایز ۱ سایزبندی : ۳۶ تا ۴۴ دوره سینه : ۱۰۵ سانتی متر سایز ۲ سایز بندی : ۴۶ تا ۵۰ دوره سینه : ۱۱۵ سانتی متر اطلاعات سارافون قد : ۱۲۵ و ۱۳۰ سانتی متر سایز ۱ دوره سینه : ۱۰۵ سانتی متر از ۳۶ تا ۴۴ سایزمیشود ‌. سایز ۲ دوره سینه : ۱۱۵ سانتی متر از ۴۸ تا ۵۰ سایزمیشود . سایز ۳ دوره سینه : ۱۲۰ سانتیمتر از ۵۰ تا ۵۴ سایزمیشود .

سرافون کد ۱۰35

680,000 تومان
اطلاعات سارافون جنس : لینن مرغوب قد : ۱۲۵ و ۱۳۰ سانتی متر سایز ۱ دوره سینه : ۱۰۵ سانتی متر از ۳۶ تا ۴۴ سایزمیشود ‌. سایز ۲ دوره سینه : ۱۱۵ سانتی متر از ۴۸ تا ۵۰ سایزمیشود . سایز ۳ دوره سینه : ۱۲۰ سانتیمتر از ۵۰ تا ۵۴ سایزمیشود .

ست کت و سرافون کد ۱۰۳۴

1,670,000 تومان
ست کت سارافون : لعیا جنس کت : بخارا دوزی لایه کشی شده قد کت : ۴۵ سانتی متر قد آستین : ۶۰ سانتی متر سایز ۱ سایزبندی : ۳۶ تا ۴۴ دوره سینه : ۱۰۵ سانتی متر سایز ۲ سایز بندی : ۴۶ تا ۵۰ دوره سینه : ۱۱۵ سانتی متر اطلاعات سارافون جنس : لینن مرغوب قد : ۱۲۵ و ۱۳۰ سانتی متر سایز ۱ دوره سینه : ۱۰۵ سانتی متر از ۳۶ تا ۴۴ سایزمیشود ‌. سایز ۲ دوره سینه : ۱۱۵ سانتی متر از ۴۸ تا ۵۰ سایزمیشود . سایز ۳ دوره سینه : ۱۲۰ سانتیمتر از ۵۰ تا ۵۴ سایزمیشود . ارسال ۱۰روزه