نمایش دادن همه 12 نتیجه

شلوار کد ۱۱۱۵

588,000 تومان
جنس : شانتون کمر کامل کش قد : ۹۵ و ۱۰۵ سانتی متر سایز یک دور کمر : ۸۵ سانتی متر دور ران: ۶۷ سانتی متر فری سایز از ۳۶ تا ۴۶ سایز دو دور کمر : ۹۵ سانتی متر دور ران : ۷۵ سانتی متر فری سایز از ۴۸ تا ۵۲

شلوار کد ۱۱۱۳

780,000 تومان
جنس : سوزندوزی ماشینی قد : ۹۰ و ۹۵ سانتی متر سایزیک دوره رون : ۷۰ سانتی متر دوره باسن : ۱۱۲ سانتی متر فری سایز از ۴۰ تا ۴۲ سایز دو دور کمر : ۱۲۰ سانتی متر دور رون : ۸۰ سانتی متر دور باسن : ۱۳۰ سانتی متر فری سایز از ۴۴ تا ۵۰

کت و شوار کد ۱۱۰۳

1,640,000 تومان
جنس : ژاکارد کوک دوزی قد کت : ۷۵ و ۸۵ سانتی متر سایز یک عرض : ۱۱۰ سانتی متر قد آستین : ۶۰ سانتی متر دور بازو : ۴۰ سانتی متر سایز دو عرض : ۱۲۰ سانتی متر قد آستین : ۶۰ سانتی متر دور بازو : ۴۶ سانتی متر اطلاعات شلوار جنس : لینن شانتون قد شلوار ۹۰ و ۹۵ سانتی متر سایز یک دور کمر در حالت کشیان :۸۰ سانتی متر دور باسن :۱۰۵ سانتی متر دور رون : ۵۸ سانتی متر از سایز ۳۴ تا ۴۰ فری سایز سایز دو دور کمر در حالت کشسان : ۱۱۸ سانتی متر دور باسن : ۱۲۵ سانتی متر دوره رون : ۶۵ سانتی متر از سایز ۴۲ تا ۴۶ فری سایز سایز سه دور کمر درحالت کشسانی : ۱۱۵ سانتی متر دوره باسن : ۱۳۵ سانتی متر دوره رون : ۷۰ سانتی متر از سایز ۴۸ تا ۵۴ فری سایز

شلوار کد ۱۰۹۷

680,000 تومان780,000 تومان
اطلاعات شلوار جنس : لینن شانتون قد : ۹۵ و ۱۰۵ سایز یک دور کمر در حالت کشسان :۸۰ سانتی متر دور باسن : ۱۰۵ سانتی متر دور رون : ۵۸ سانتی متر سایزبندی : ۳۴ تا ۴۰ سایز دو دور کمر در حالت کشسان : ۱۱۸ سانتی متر دور باسن : ۱۲۵ سانتی متر دوره رون : ۶۵ سانتی متر سایزبندی : ۴۲ تا ۴۶ سایز سه دور کمر درحالت کشسانی : ۱۱۵ سانتی متر دوره باسن : ۱۳۵ سانتی متر دوره رون : ۷۰ سانتی متر

ست کت و شلوار کد ۱۰۹۴

1,870,000 تومان
ست کت و شلوار اطلس جنس : ژاکارد قد کت : ۷۵ و ۸۵ سانتی متر قد شلوار : ۹۰ و ۹۵ سانتی متر سایزیک قیمت سایز یک : ۱،۹۰۰ عرض کت : ۱۲۰ سانتی متر دور بازو : ۴۰ سانتی متر (فری سایز از ۳۶ تا ۵۰سایز میشه) دور کمر : دور رون : ۷۰ سانتی متر دور باسن :۱۱۲ سانتی متر (فری سایز از ۳۸ تا ۴۲) سایز دو قیمت سایز دو : ۲،۳۰۰ عرض کت : ۱۳۰ سانتی متر دور بازو : ۵۰ سانتی (کت فری سایز از ۵۰ تا ۶۰) دور کمر : ۱۲۰ سانتی متر دوره رون : ۸۰ سانتی متر دوره باسن : ۱۳۰ سانتی متر (شلوار فری سایز از ۴۴ تا ۵۰)

دامن شلواری کد ۱۰۸۳

780,000 تومان
شلوار دلربا جنس : لینن خارجی قد شلوار : ۱۰۷ سانتی متر دوره باسن : ۱۴۰ سانتی متر دوره کمر : ۱۰۰ سانتی متر دوره رون : ۸۰ سانتی متر فری سایز از سایز ۳۶ تا ۴۸

شلوار کد ۱۰۷۸

780,000 تومان
شلوار کبوتر جنس شلوار : کتان کریستال قد : ۹۰ و ۹۵ سانتی متر سایز ۱ سایز بندی : ۴۰ تا ۴۲ دور کمر : ۱۰۰ دور رون : ۷۰ سانتی متر دوره باسن :۱۱۲ سانتی متر سایز ۲ سایزبندی : ۴۴ تا ۵۰ دور کمر : ۱۲۰ سانتی متر دور رون : ۸۰ سانتی متر دور باسن : ۱۳۰ سانتی متر

کت و شوار کد ۱۰۷۶

2,500,000 تومان
کت و شلوار نسترن جنس : ژاکارد خارجی قد کت : ۷۵ و ۸۵ سانتی متر قد شلوار : ۹۰ و ۹۵ سانتی متر سایزیک عرض کت : ۱۲۰ سانتی متر دور بازو : ۴۰ سانتی متر (فری سایز از ۳۶ تا ۵۰سایز میشه) دور کمر : دور رون : ۷۰ سانتی متر دور باسن :۱۱۲ سانتی متر (فری سایز از ۳۸ تا ۴۲) سایز دو عرض کت : ۱۳۰ سانتی متر دور بازو : ۵۰ سانتی (کت فری سایز از ۵۰ تا ۶۰) دور کمر : ۱۲۰ سانتی متر دوره رون : ۸۰ سانتی متر دوره باسن : ۱۳۰ سانتی متر (شلوار فری سایز از ۴۴ تا ۵۰)

شلوار کد ۱۰۵۴

680,000 تومان780,000 تومان
اطلاعات شلوار جنس : لینن شانتون قد : ۹۵ و ۱۰۵ سایز یک دور کمر در حالت کشسان :۸۰ سانتی متر دور باسن : ۱۰۵ سانتی متر دور رون : ۵۸ سانتی متر سایزبندی : ۳۴ تا ۴۰ سایز دو دور کمر در حالت کشسان : ۱۱۸ سانتی متر دور باسن : ۱۲۵ سانتی متر دوره رون : ۶۵ سانتی متر سایزبندی : ۴۲ تا ۴۶ سایز سه دور کمر درحالت کشسانی : ۱۱۵ سانتی متر دوره باسن : ۱۳۵ سانتی متر دوره رون : ۷۰ سانتی متر

شلوار کد ۱۰۳۳

560,000 تومان
شلوار رعنا جنس : لینن مرغوب قد : ۹۰ و ۹۵ سانتی متر سایز ۱ سایز بندی : ۴۰ تا ۴۲ دوره رون : ۷۰ سانتی متر دوره باسن :۱۱۲ سانتی متر سایز ۲ سایزبندی : ۴۴ تا ۵۰ دور کمر : ۱۲۰ سانتی متر دوره رون : ۸۰ سانتی متر دوره باسن : ۱۳۰ سانتی متر