نمایش 1–12 از 22 نتیجه

کت کد ۱۱۹۲

1,100,000 تومان
جنس : ژاکارد خارجی سایز یک قد کت : ۷۰ عرض کت : ۱۰۵سانتی متر دور بازو : ۳۶سانتی متر (فری سایز از ۳۶ تا ۴۴سایز میشه) سایز دو قد کت : ۷۵ عرض کت : ۱۱۵ سانتی متر دور بازو : ۴۲ سانتی (کت فری سایز از ۴۶ تا ۵۲)

شلوار کد ۱۱۵۹

760,000 تومان
جنس : کوک دوزی قد : ۹۰ و ۹۵ سانتی متر سایز ۱ دور کمر : ۱۰۰ دور رون :

شلوار کد 1156

780,000 تومان
جنس : سوزندوزی ماشینی قد : ۹۰ سانتی متر سایز یک دوره رون : ۷۰ سانتی متر دوره باسن : ۱۱۲ فری سایز از ۴۰ تا ۴۲ فری سایز سایز دو دور کمر : ۱۲۰ سانتی متر دوره رون : ۸۰ سانتی متر دوره باسن : ۱۳۰ سانتی متر از ۴۴ تا ۵۰ فری سایز به دلیل طرح دار بودن پارچه هر شلوار ممکن است متفاوت باشد .

تونیک کد ۱۱۵۵

780,000 تومان
جنس شومیز : شانتون و سوزندوزی سایز یک دوره سینه : ۱۱۰ سانتی متر قد : ۷۰ سانتي متر دوره بازو سایز یک : ۴۲ سانتی متر قد آستین : ۶۰ سانتی متر از ۳۸ تا ۴۶ سایز مشه

سرافون کد ۱۱۵۳

698,000 تومان780,000 تومان
جنس محصول : نخ دوره سینه و شکم و باسن : ۱۳۵ سانتی متر قد محصول : ۱۳۵ سانتی متر بخاطر داشتن کش داخل کمر راحت به همه سایزی سایز میشود

شلوار کد ۱۱۵۲

540,000 تومان
جنس : لینن قد : ۹۰ و ۹۵ سانتی متر سایز ۱ دور کمر : ۱۰۰ سانتی متر دور رون : ۷۰ سانتی متر دوره باسن :۱۱۲ سانتی متر سایز ۲ دور کمر : ۱۲۰ سانتی متر دور رون : ۸۰ سانتی متر دور باسن : ۱۳۰ سانتی متر

شلوار کد ۱۱۵۰

560,000 تومان
جنس : بامبو قد : ۱۰۷ سانتی متر دور کمردر حالت گشسان : ۱۳۰ سانتی متر دور رون : ۹۰ سانتی متر دوره باسن : ۱۴۰ سانتی متر

شلوار کد ۱۱۴۸

760,000 تومان
جنس : شانتون کمر کامل کشه و فاق بلنده سایز ۱قد : ۹۵ سانتی متر دور کمر (در حالت کشسان ) : ۱۱۰ سانتی متر دور باسن : ۱۲۰ سانتی متر دور رون و گشادی پاچه شلوار : ۷۰ سانتی متر فری سایز از ۳۸ تا ۴۶ سایز ۲ قد : ۱۰۰ سانتی متر دور کمر (در حالت کشسان ) : ۱۱۴ سانتی متر دور باسن : ۱۳۰ سانتی متر دور رون و گشادی پاچه شلوار : ۸۰ سانتی متر فری سایز از ۴۶ تا ۵۲

شلوار کد ۱۱۴۶

540,000 تومان
جنس : لینن قد : ۹۰ و ۹۵ سانتی متر سایز ۱ دور کمر : ۱۰۰ دور رون : ۷۰ سانتی متر دوره باسن :۱۱۲ سانتی متر از ۴۰ تا ۴۲ فری سایز سایز ۲ دور کمر : ۱۲۰ سانتی متر دور رون : ۸۰ سانتی متر دور باسن : ۱۳۰ سانتی متر از ۴۴ تا ۵۰ فری سایز

شلوار کد ۱۱36

860,000 تومان
اطلاعات تونیک جنس تونیک : لینن خارجی قد : ۶۵ و ۷۵ سانتی متر عرص : ۱۲۵ سانتی متر دور بازو : ۴۶ سانتی متر قد آستین (سرشانه افتاده) : ۷۰ سانتی متر فری سایز از ۳۶ تا ۵۰

شلوار کد ۱۱۱۵

588,000 تومان
جنس : شانتون کمر کامل کش قد : ۹۵ و ۱۰۵ سانتی متر سایز یک دور کمر : ۸۵ سانتی متر دور ران: ۶۷ سانتی متر فری سایز از ۳۶ تا ۴۶ سایز دو دور کمر : ۹۵ سانتی متر دور ران : ۷۵ سانتی متر فری سایز از ۴۸ تا ۵۲

شلوار کد ۱۱۱۳

780,000 تومان
جنس : سوزندوزی ماشینی قد : ۹۰ و ۹۵ سانتی متر سایزیک دوره رون : ۷۰ سانتی متر دوره باسن : ۱۱۲ سانتی متر فری سایز از ۴۰ تا ۴۲ سایز دو دور کمر : ۱۲۰ سانتی متر دور رون : ۸۰ سانتی متر دور باسن : ۱۳۰ سانتی متر فری سایز از ۴۴ تا ۵۰