نمایش 1–12 از 29 نتیجه

پیراهن کد ۱۱۰۶

880,000 تومان
پیراهن آیدا جنس :نخ و ترکیب سوزندوزی قد : ۱۲۵ سانتی متر قد استین : ۶۰ سانتی متر سایز یک دور سینه : ۱۰۰ سانتی متر دور بازو : ۴۰ سانتی متر سایز دو دور سینه : ۱۰۸ سانتی متر دور بازو : ۴۴ سانتی متر سایز سه دور سینه : ۱۱۶ سانتی متر دور بازو : ۴۸ سانتی متر

پیراهن کد ۱۰۸۶

880,000 تومان
کفتان نیلوفر جنس : شانتون دو نخ سایز یک قد : ۱۲۵ و ۱۳۰ سانتی متر دور سینه : ۱۱۰ سانتی متر دور باسن : ۱۱۵ سانتی متر دور بازو : ۴۲ سانتی متر قد سرشانه (افتاده) : ۷۱ سانتی متر سایز دو دور سینه : ۱۲۰ سانتی متر دور باسن : ۱۲۵ سانتی متر دور بازو : ۴۶ سانتی متر قد از سرشانه (افتاده) : ۷۱ سانتی متر

ست روانداز و پیراهن کد ۱۰۶۱

1,200,000 تومان
پیراهن پگاه جنس : لینن قد : ۱۲۵ و ۱۳۰ قد آستین : ۵۶ اطلاعات سایز ۱ دور سینه پیراهن : ۱۰۶ سانتی متر دورسینه روانداز : ۱۰۰ سانتي متر دور بازو : ۴۰ سانتی متر (حدودا از ۳۶ تا ۴۲ سایز میشود.) اطلاعات سایز ۲ دور سینه پیراهن : ۱۱۴سانتی متر دور سینه روانداز : ۱۰۸ سانتي متر دور بازو : ۴۲ سانتی متر (حدودا از ۴۴ تا ۴۸ سایزمیشود.) اطلاعات سایز ۳ دوره سینه پیراهن : ۱۲۰ سانتي متر دور سینه روانداز : ۱۱۴ سانتی متر دوره بازو : ۴۶ سانتی متر (حدودا از سایز ۵۰ تا ۵۴ سایز میشود.) مناسب بهار و تابستان است . تا ۲ سانتی متر احتمال خطا در اندازه ها وجود دارد . آبرفت ندارد .

پیراهن کد ۱۰۵۷

890,000 تومان
پیراهن سپیده جنسش : شانتون نخ قد : ۱۳۰ سانتی متر قد آستین : ۵۶ سانتی متر سایز ۱ دور سینه : ۱۰۶ سانتی متر دور بازو : ۴۰ سانتی متر از ۳۶ تا ۴۲ سایز میشه سایز ۲ دور سینه : ۱۱۴ سانتی متر دور بازو : ۴۲ سانتی متر از ۴۴ تا ۴۸ سایزمیشه سایز سه دور سینه : ۱۲۰ سانتی متر دور بازو : ۴۶ سانتی متر از سایز ۵۰ تا ۵۴ سایز میشه مناسب بهار و تابستون

پیراهن کد ‍۱۰۵۰

960,000 تومان
پیراهن مریم جنس پیراهن : شانتون قد : ۱۲۵ و ۱۳۰ سانتی متر سایز یک دوره سینه ی سایز یک : ۱۱۰ سانتی متر دوره باسن و شکم : ۱۱۵ سانتی متر سایزبندی : سایز ۳۶ تا ۴۴ دوره بازو : ۴۲ سانتی متر قد آستین ۶۰ سانتی متر سایز دو دوره سینه : ۱۲۰ سانتی متر دوره باسن و شکم : ۱۲۵ سانتی متر سایزبندی : سایز ۴۴ تا ۵۲ دوره بازو : ۴۶ سانتی متر قد آستین : ۶۰ سانتی متر کد جستجوی جلیقه مریم : ۱۰۴۶ ارسال ۲۰روزه

پیراهن کد ۱۰49

588,000 تومان680,000 تومان
پیراهن شیما جنس : لینن قد : ۱۲۵ و ۱۳۰ قد آستین : ۵۶ اطلاعات سایز ۱ دور سینه : ۱۰۶ سانتی متر دور بازو : ۴۰ سانتی متر (حدودا از ۳۶ تا ۴۲ سایز میشود.) اطلاعات سایز ۲ دور سینه : ۱۱۴ دور بازو : ۴۲ (حدودا از ۴۴ تا ۴۸ سایزمیشود.) اطلاعات سایز ۳ دوره سینه : ۱۲۰ دوره بازو : ۴۶ (حدودا از سایز ۵۰ تا ۵۴ سایز میشود.) مناسب بهار و تابستان است . تا ۲ سانتی متر احتمال خطا در اندازه ها وجود دارد . آبرفت ندارد . زمان تحویل حدودا ۲۰ روز پس از ثبت سفارش

پیراهن کد ۱048

588,000 تومان680,000 تومان
پیراهن مهرگان جنس : لینن قد : ۱۲۵ و ۱۳۰ قد آستین : ۵۶ اطلاعات سایز ۱ دور سینه : ۱۰۶ سانتی متر دور بازو : ۴۰ سانتی متر (حدودا از ۳۶ تا ۴۲ سایز میشود.) اطلاعات سایز ۲ دور سینه : ۱۱۴ دور بازو : ۴۲ (حدودا از ۴۴ تا ۴۸ سایزمیشود.) اطلاعات سایز ۳ دوره سینه : ۱۲۰ دوره بازو : ۴۶ (حدودا از سایز ۵۰ تا ۵۴ سایز میشود.) مناسب بهار تابستان است . تا ۲ سانتی متر احتمال خطا در اندازه ها وجود دارد . آبرفت ندارد . زمان تحویل حدودا ۲۰ روز پس از ثبت سفارش

پیراهن کد ۱۰47

588,000 تومان680,000 تومان
پیراهن شفق جنس : لینن قد : ۱۲۵ و ۱۳۰ قد آستین : ۵۶ اطلاعات سایز ۱ دور سینه : ۱۰۶ سانتی متر دور بازو : ۴۰ سانتی متر (حدودا از ۳۶ تا ۴۲ سایز میشود.) اطلاعات سایز ۲ دور سینه : ۱۱۴ دور بازو : ۴۲ (حدودا از ۴۴ تا ۴۸ سایزمیشود.) اطلاعات سایز ۳ دوره سینه : ۱۲۰ دوره بازو : ۴۶ (حدودا از سایز ۵۰ تا ۵۴ سایز میشود.) مناسب بهار تابستان است . آبرفت ندارد . تا ۲ سانتی متر احتمال خطا در اندازه ها وجود دارد .

پیراهن کد ۱۰۴۳

960,000 تومان
پیراهن بارین جنس : شانتون قد : ۱۲۵ و ۱۳۰ سانتی متر سایز ۱ دوره سینه : ۱۱۰ سانتی متر دوره باسن و شکم : ۱۱۵ سانتی متر از سایز ۳۶ تا ۴۴ دوره بازو : ۴۲ سانتی متر قد آستین : ۶۰ سانتی متر سایز ۲ دوره سینه : ۱۲۰ سانتی متر دوره باسن و شکم : ۱۲۵ سانتی متر از سایز ۴۴ تا ۵۲ دوره بازو : ۴۶ سانتی متر قد آستین : ۶۰ سانتی متر

پیراهن کد ۱۰۴۰

960,000 تومان
پیراهن بانو جنس : شانتون قد : ۱۲۵ و ۱۳۰ سانتی متر سایز ۱ دوره سینه : ۱۱۰ سانتی متر دوره باسن و شکم : ۱۱۵ سانتی متر از سایز ۳۶ تا ۴۴ دوره بازو : ۴۲ سانتی متر قد آستین : ۶۰ سانتی متر سایز ۲ دوره سینه : ۱۲۰ سانتی متر دوره باسن و شکم : ۱۲۵ سانتی متر از سایز ۴۴ تا ۵۲ دوره بازو : ۴۶ سانتی متر قد آستین : ۶۰ سانتی متر

پیراهن کد ۱۰۳۱

680,000 تومان
جنس پیراهن : لینن خارجی قد : ۱۴۰ سانتی متر قداستین : ۵۶ سانتی متر دورسینه : ۱۲۰ سانتی متر دوربازو : ۴۴ سانتی متر

پیراهن کد ۱۰۳۰

650,000 تومان
جنس : لینن قد محصول : ۱۳۰ سانتی متر دور سینه : ۱۲۴ سانتی متر قد استین : ۵۵ سانتی متر دور بازو : ۴۲ سانتی متر از ۳۸ تا ۵۸ سایز میشود .