نمایش 1–12 از 29 نتیجه

کت کد ۱۱۱۹

488,000 تومان
کت نسترن جنس : مخمل کبریتی قد ازجلو :  ۸۵ سانتی متر قد از پشت :  ۹۵ سانتی متر سایزبندی : محدودیت سایز ندارد مناسب پاییز و زمستان

کت و سرافون ۱۱۱۶

780,000 تومان
کت سارافون ماهگل جنس محصول : لینن کت قد : ۴۰ سانتی متر قد استین : ۵۵ سانتی متر دور بازو : ۴۴ سانتی متر سرافون قد : ۱۱۵ و ۱۳۰ سانتی متر دور سینه سایز ۱ : ۸۶ سانتی متر دور سینه سایز ۲ : ۱۰۸ سانتی متر

کت و شوار کد ۱۱۰۳

1,640,000 تومان
جنس : ژاکارد کوک دوزی قد کت : ۷۵ و ۸۵ سانتی متر سایز یک عرض : ۱۱۰ سانتی متر قد آستین : ۶۰ سانتی متر دور بازو : ۴۰ سانتی متر سایز دو عرض : ۱۲۰ سانتی متر قد آستین : ۶۰ سانتی متر دور بازو : ۴۶ سانتی متر اطلاعات شلوار جنس : لینن شانتون قد شلوار ۹۰ و ۹۵ سانتی متر سایز یک دور کمر در حالت کشیان :۸۰ سانتی متر دور باسن :۱۰۵ سانتی متر دور رون : ۵۸ سانتی متر از سایز ۳۴ تا ۴۰ فری سایز سایز دو دور کمر در حالت کشسان : ۱۱۸ سانتی متر دور باسن : ۱۲۵ سانتی متر دوره رون : ۶۵ سانتی متر از سایز ۴۲ تا ۴۶ فری سایز سایز سه دور کمر درحالت کشسانی : ۱۱۵ سانتی متر دوره باسن : ۱۳۵ سانتی متر دوره رون : ۷۰ سانتی متر از سایز ۴۸ تا ۵۴ فری سایز

کت کد ۱۰۹۵

1,890,000 تومان
کت شیلا جنس : ژاکارد خارجی قد : ۷۵ و ۸۵ سانتی متر سایز یک عرض : ۱۱۰ سانتی متر دور بازو : ۴۲ قد آستین از سرشانه ( افتاده ) : ۶۴ سانتی متر فری سایز : از سایز ۳۸ تا ۴۶ سایز دو دور سینه : ۱۲۵ سانتی متر دور بازو : ۴۶ سانتی متر قد آستین از سرشانه ( افتاده ) : ۶۴ سانتی متر فری سایز : از ۴۸ تا ۵۴

ست کت و شلوار کد ۱۰۹۴

1,870,000 تومان
ست کت و شلوار اطلس جنس : ژاکارد قد کت : ۷۵ و ۸۵ سانتی متر قد شلوار : ۹۰ و ۹۵ سانتی متر سایزیک قیمت سایز یک : ۱،۹۰۰ عرض کت : ۱۲۰ سانتی متر دور بازو : ۴۰ سانتی متر (فری سایز از ۳۶ تا ۵۰سایز میشه) دور کمر : دور رون : ۷۰ سانتی متر دور باسن :۱۱۲ سانتی متر (فری سایز از ۳۸ تا ۴۲) سایز دو قیمت سایز دو : ۲،۳۰۰ عرض کت : ۱۳۰ سانتی متر دور بازو : ۵۰ سانتی (کت فری سایز از ۵۰ تا ۶۰) دور کمر : ۱۲۰ سانتی متر دوره رون : ۸۰ سانتی متر دوره باسن : ۱۳۰ سانتی متر (شلوار فری سایز از ۴۴ تا ۵۰)

ست کت و سرافون ۱۰۹۱

1,680,000 تومان
کت سارافون سوفی جنس : لینن و لینن آینه دوزی قد کت : ۴۰ سانتی متر قد آستین : ۶۰ سانتی متر قد سرافون : ۱۲۵ و ۱۳۰ سانتی متر سایز یک دور سینه : ۱۰۵ سانتی متر دور بازو کت : ۳۸ سانتی متر از ۳۶ تا ۴۰ فری سایز سایز دو دور سینه : ۱۱۰ سانتی متر دور بازو کت : ۴۰ سانتی متر از ۴۲ تا ۴۸ فری سایز سایز سه دور سینه : ۱۲۰ سانتی متر دور بازو کت : ۴۴ از ۵۰ تا ۵۴ فری سایز

کت کد ۱۰۷۹

1,860,000 تومان
کت شکیلا جنس : کوک دوزی برجسته قد : ۷۵ و ۸۵ سانتی متر سایز یک عرض : ۱۱۰ سانتی متر دور بازو : ۴۲ قد آستین از سرشانه ( افتاده ) : ۶۴ سانتی متر فری سایز : از سایز ۳۸ تا ۴۶ سایز دو دور سینه : ۱۲۵ سانتی متر دور بازو : ۴۶ سانتی متر قد آستین از سرشانه ( افتاده ) : ۶۴ سانتی متر فری سایز : از ۴۸ تا ۵۴

کت کد ۱۰۷۷

1,380,000 تومان
کت کبوتر جنس : کوک دوزی برجسته قد : ۷۵ و ۸۵ سانتی متر سایز یک عرض : ۱۱۰ سانتی متر دور بازو : ۴۲ قد آستین از سرشانه ( افتاده ) : ۶۴ سانتی متر فری سایز : از سایز ۳۸ تا ۴۶ سایز دو دور سینه : ۱۲۵ سانتی متر دور بازو : ۴۶ سانتی متر قد آستین از سرشانه ( افتاده ) : ۶۴ سانتی متر فری سایز : از ۴۸ تا ۵۴

کت و شوار کد ۱۰۷۶

2,500,000 تومان
کت و شلوار نسترن جنس : ژاکارد خارجی قد کت : ۷۵ و ۸۵ سانتی متر قد شلوار : ۹۰ و ۹۵ سانتی متر سایزیک عرض کت : ۱۲۰ سانتی متر دور بازو : ۴۰ سانتی متر (فری سایز از ۳۶ تا ۵۰سایز میشه) دور کمر : دور رون : ۷۰ سانتی متر دور باسن :۱۱۲ سانتی متر (فری سایز از ۳۸ تا ۴۲) سایز دو عرض کت : ۱۳۰ سانتی متر دور بازو : ۵۰ سانتی (کت فری سایز از ۵۰ تا ۶۰) دور کمر : ۱۲۰ سانتی متر دوره رون : ۸۰ سانتی متر دوره باسن : ۱۳۰ سانتی متر (شلوار فری سایز از ۴۴ تا ۵۰)

کت کد ۱۰۷۳

1,570,000 تومان
کت دریا جنس : ترکیب لینن و پولکدوزی قد : ۷۵ و ۸۵ سانتی متر سایز یک دور سینه : ۱۰۵ سانتی متر فری سایز از سایز ۴۰ تا ۴۲ سایز دو دور سینه : ۱۱۰ سانتی متر فری سایز از سایز ۴۴ تا ۴۸ سایز سه دور سینه : ۱۲۰ سانتی متر فری سایز از سایز ۵۰ تا ۵۲